Shop at RedBubble

Wednesday, February 21, 2007

Init o lamig? Isipin mo na lang…

Dito sa Maynila
Usok at basura
Tustado ng Haring Araw
Summertime nga naman...

Dahil kulang ang pera
Pamaypay lang ang kaya
Kaya’t sa gabi’y
Natutulog kang hubad
Isipin mo na lang
Ika’y nasa swimming pool
Lulutang-lutang
Nanlalagkit nga lamang
Isipin mo na lang...

Dito sa ‘Merika
Nanginginig ka
Wintertime nga naman...

Dahil kulang ang pera
Portable heater lang ang kaya
Iyong dala-dala
Kusina, sala, kubeta...
Isipin mo na lang
Ito’y pusang sunod nang sunod
Bubuntot-buntot
Sa’n ka man magsuot.

Dahil kulang ang pera
Papatayin mo ang heater sa gabi
Babalutin mo ang sarili
Ulo hanggang paa
Isipin mo na lang
Eskimo ramp model ka!

Dahil kulang ang pera
Tulugan mo’y tupi-tuping kumot
Sa iyong ibabaw ay ganun din
Isipin mo na lang
Ika’y isang giant hotdog bun
O ‘di kaya’y nasa rehearsal
Sa kabaong ay iniiyakan
(Giant hotdog bun na lang kaya?)
‘Di pwedeng gumalaw
‘Di pwedeng tumagilid
Kundi’y laglag lahat
At ika’y manginginig, matataranta
Mangangapa sa dilim…
Kaya’t isipin mo na lang
Haring Araw sisikat din
Maya-maya nga lamang
Sa Marso o Abril…
Isipin mo na lang
Brrrrrrr... brrrrrrr…

Jamison/0219/07

No comments:

Post a Comment